Tesalongens Program

 

Konsumentvägledning 08-508 03 447
Vi gick ned till Medborgarkontoret, cirka 300 meter från TeSalongens lokal. I Medborgarkontorets konferenssal mötte vi Maya Abdulla, chef för Medborgarkontoret, och juristen Hashim Jama (HJ), som är konsumentvägledare i Spånga-Tensta.

Konsumentvägledaren:
* informerar om konsumentlagar,
* diskuterar klagomål på varor och tjänster,
* ger råd och presenterar fakta inför viktiga köpbeslut,
* tillhandahåller tjänsterna gratis,
* är opartisk.

HJ berättade att Medborgarkontoret har cirka 1 500 besök per månad. HJ ställde också frågan om vad är en konsument?
En konsument är en person som köper en vara (något som går att ta på) eller tjänst av ett företag (inte en privat person).

Lagar kring köp:

1.   AVTALSLAGEN
HJ upplyste om AVTAL:

Både ett muntligt och ett skriftligt avtal gäller.
·         Den som har fyllt 18 kan ingå avtal.
·         Om någon ringer och vill sälja något, säg aldrig ordet ”ja”.
·         Skriv aldrig på något avtal om du tycker att något är konstigt.
·         BINDNINGSTID: ett avtal kan ingås på viss tid, till exempel 6, 12 eller 24 månader.

2.   KÖPLAGAR
·         Köplagen (allmänt om köp),
·         Konsumentköplagen (konsuments köp hos näringsidkare av varor),
·         Konsumenttjänstlagen (konsuments köp hos näringsidkare av tjänster)

När du har tagit emot en vara, hur du köpt den.
HJ varnade:
·         Om det kommer ett paket som du inte har beställt, hämta inte ut eller öppna det inte.
…..
·         ÖPPET KÖP: Du kan lämna tillbaka varan och få igen pengarna. Du måste avtala om öppet köp. Ofta står det längst ned på kvittot om det är öppet köp.
·         BYTESRÄTT. Du får byta en vara mot något som kostar lika mycket. Du måste avtala om bytesrätt. Ofta står det lägst ned på kvittot om du har rätt att byta varan.
·         GARANTI gäller tillverkningsfel, men inte skador som uppstår efter att du har köpt varan.
·         REKLAMATION.
A)  Reklamera till säljaren alltid en vara som du inte är nöjd med
B)   Om ni inte kan göra upp, gå vidare till en konsumentvägledare.
C)   Om det ändå inte går att göra upp, kontakta Allmänna reklamationsnämnden.

MYSTISK TRANSAKTION: Om du ser någon mystisk transaktion på ditt konto, kontakta banken. HJ berättade att en gång saknades 11 000 kronor på hans, Jag fick tillbaka pengarna från banken”.

3.   LAG OM DISTANSAVTAL OCH AVTAL UTANFÖR AFFÄRSLOKAL
Lagen gäller e-handel, gatuförsäljning, telefonförsäljning, dörrknackning.
·         Du måste köpa av en näringsidkare (företag).
·         Du måste ta emot en vara eller avtala om en tjänst.
·         Avtalet gäller bara om försäljaren har informerat om ångerrätten (rätt att ångra köpet av en vara eller ångra avtal men tjänst inom 14 dagar efter att konsumenten mottagit varan eller avtalat tjänsten). Det är säljaren som skall bevisa att han/hon informerat om ångerrätten.

FÖRSÄKRINGAR

ALLA BEHÖVER EN HEMFÖRSÄKRING
Personer som saknar hemförsäkring kan drabbas ekonomiskt mycket hårt.
Hemförsäkringen brukar gälla:
D)  stöld, skada i hemmet,
E)   reseskydd,
F)   rättsskydd utom i familjeangelägenheter, man
G)   ansvarsskydd (skydd mot skadestånd). Det äger, hyr eller lånar för privat bruk täcks avförsökringen. 

Tilläggsförsäkringar: Olycksfall, barn med mera. Många försäkringar är onödiga därför att de täcks av hemförsäkringen.

RING DITT HEMFÖRSÄKRINGSBOLAG OCH TA REDA PÅ HUR MYCKET HEMFÖRSÄKRINGEN TÄCKER.                                                                                                                                                                                                   
 BUDGET- OCH SKULDRÅDGIVNING

En broschyr delades ut om budget- och skuldrådgivning vid Medborgarkontoret, Tensta (Tenstagången 18; tel. 08-508 033 333). Öppet hus för budget- och skuldrådgivning tisdagar 13-17.
Budget- och skuldrådgivning handlar om:

H)  hjälp att göra en budget.

I)   få överblick över dina skulder,
J)   hjälp att räkna ut hur mycket av dina skulder du kan betala varje månad,
K)   ansöka om skuldsanering (kan ibland befrias från att betala hela skulden)

När du skall möte budget- och skuldrådgivare, tag då med:

L)   alla inkomster ör alla i hushållet (även lån, ersättningar, bidrag)
M)  räkningar (hyra, el, telefon, andra räkningar),
N)  senaste deklarationerna för ALLA i hushållet.

Foto:Erik Lindberg