Vi vill ta över

Vi vill ta över – unga ledare i föreningslivet i Järva

IOGT-NTO Spånga i Tensta och 4Inclusion i Kista startar ett nytt spännande samarbete för att utveckla nya och gamla föreningar i Järva.

 Kom med och påverka och delta i våra häftiga Kick-off-träffar och nätverk

Vad skall göras

  1. Utveckla metoder för att generationsväxla ideellt engagemang i Järva
  2. Starta föreningsinkubator –för ungt ledarskap i föreningar ( både nya och gamla )
  3. Var med och bygg upp vår kunskapsbank med ledarskapskurser, regionala och nationella träffpunkter, där personal och medlemmar är viktig resurs
  4. Gamla föreningar stöttar nya i ett nätverk med råd, utbildning och mentorskap
  5. Vi bidrar till ett socialt hållbart lokalsamhälle

 

Målgrupp

Ungdomar 14-25 år boende i och runt Järvafältet

Vi du vara med?

Kontakta våra ungdomsambassadörer Samir, Hammna, Naqash och projektledaren Hasse så får du veta mer

Kontakta hans.danielson@blavagen.nu

 

Arrangörer:

IOGT-NTO Spånga och 4Inclusion för generationsväxling, återväxt, föryngring – modell för andra föreningar med stöd av Allmänna Arvsfonden