Äldreverksamheten

Vår Äldreverksamhet i Skärholmen träffas på fredagseftermiddagar i Mikaelikyrkans lokaler.
Ibland åker vi på resor – senast var vi på Gotland. Det kan du läsa om här.
Tidigare resor finns att hitta här KOMPLETTERA
Vill du vara med ? Kontakta Jourjiet Kyriakos på telefon 073/630 72 74

 

Så här hittar du till våra lokaler.
Tunnelbanestation Skärholmen – Röd linje.