Språkcaféer

 

Våra Språkcaféer Hösten 2023

Språkcafé Onsdagar, Torsdagar och Lördagar.
Hösten 2023 erbjuder vi språkträning i våra språkcaféer som sker på IOGT Spångas lokal på Skäftingebacken 16  Torsdagar och Lördagar.
KOLLA !! Våra språkcaféer på torsdagar görs i samarbete med TIA ( Tidiga Insatser för Asylsökande ) KOLLA !
Språkcaféer Onsdagar,för kvinnor, hittar du här
Inbjudan till Språkcaféer, för alla, Torsdagar och Lördagar hittar du här

Historik Vår Flyktingverksamhet

Flyktingintroduktion
IOGT Spånga arbetade under åren 1994-2003 med introduktion av kommunplacerade flyktingar på uppdrag av Stockholms stad. Under åren har uppåt tusentalet flyktingar fått hjälp med att lära känna svenskar och det svenska samhället genom IOGT Spånga. Många, men inte alla, av dem som kom till flyktingmottagningen var i behov av extra stöd och hjälp på grund av splittrade familjer, fysiska och psykiska problem och låg utbildning. År 2004 beslutade stadens politiska majoritet att återta ansvaret för flyktingintroduktionen. IOGT Spånga började då med Iogtnätverket, en speciellt anpassad verksamhet för dem som behöver lära sig mer om hur livet fungerar i Sverige. En del av flyktingarna har valt att ha fortsatt kontakt med IOGT Spånga och deltar nu i verksamheten som ledare, anställda eller medlemmar. Det är mycket roligt att följa våra vänner och se hur livet så småningom blir normalt och bra för dem, trots alla svårigheter de har fått ta sig igenom.

Rådgivningsbyrån

I mån av resurser ger IOGT Spånga också råd och stöd till personer i kontakter med myndigheter. Bland annat har IOGT Spånga hjälpt asylsökande flyktingar

Introduktion av kommunplacerade flyktingar

Från vårterminen 2005 erbjuder IOGT Spånga kommuner i Stockholms län, inkl Stockholms stad att ansvara för introduktion av kommunplacerade flyktingar som har behov av extra stöd och hjälp för att klara av att ta sig in i det svenska samhället. IOGT Spångas personal har många års erfarenhet av att arbeta just med denna grupp och kan därför intyga hur ett småskaligt, personligt mottagande i den miljö som en ideell organisation erbjuder ger flyktingen goda möjligheter till ett självständigt och bra liv i Sverige.
Upplysningar om IOGT Spångas flyktingverksamhet – Tel: 08-795 83 40