IOGT-SPÅNGA

Vilka är vi?

– Vi är en öppen, mångkulturell, förening i Spånga-Tensta, Skärholmen.

 

– Vi arbetar mot droger och främlingsfientlighet.

– Vi arbetar för integration, gemenskap och delaktighet i det svenska samhället.

Vi har 190 medlemmar. Av dem har ca 70 % rötter i länder utanför Sverige och det präglar naturligtvis föreningens hela verksamhet. Styrelseledamöter, ledare, anställda och föreningsmedlemmar kommer både från Sverige och från många andra länder. 

Vår förening är partipolitiskt neutral och arbetar på demokratisk grund. Alla är välkomna att bli medlemmar, som ställer upp på föreningens verksamhetsmål om drogfrihet, demokrati, integration och gemenskap.

Vi tycker att religionstillhörighet är vars och ens ensak. Vi har förtroendevalda, anställda och medlemmar som tillhör olika religioner. 

Vi samarbetar med bland annat studieförbundet NBV i Stockholms län och Tollare Folkhögskola

Stor del av vår verksamhet sker i Tensta. Vårt Veckoprogram för hösten hittar du här

Vår verksamhetsplan för 2023/2024 hittar du här.

Eller vår verksamhetsplan hittar du här

Vårt höstprogram för 2023 hittar du här.

IOGT-NTO Spånga

IOGT-NTO Spånga har framför allt två uppdrag.

Det ena är att sänka alkohol- och drogkonsumtionen i de områden där föreningen verkar. Det sker genom att verksamheten är drogfri, genom att underlätta människors nätverk och genom att bilda opinion i drogfrågor. Det andra är att bidra till ett samhälle byggt på solidaritet och gemenskap. Genom att ordna olika mötesplatser vill vi bidra till bättre sociala förhållanden. Vill bryta utanförskap och diskriminering. Till detta hör också att arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män.

Föreningens strävan kan sammanfattas i 13 ord;

  • Vi arbetar för integration, delaktighet och gemenskap.
  • Vi arbetar mot droger och främlingsfientlighet

IOGT-NTO Spånga vill bygga breda allianser kring våra nyckelord; drogfrihet och integration. Alla intresserade bjuds in att bidra på det sätt man önskar. I ett brett perspektiv kan insatserna tyckas vara en droppe i havet, men för enskilda personer kan de bli livsavgörande.

Vår Verksamhet i korthet

UNDER BEARBETNING