IOGT-NTO Spånga/Tesalongens programverksamhet/IOP Via Kvinna

Besök från och information om Somaya Center 29 augusti

”Somaya center är till för alla kvinnor med utländsk bakgrund.Kvinnoriminoritet som är helt nya i Sverige, kvinnor som har bott här ett tag eller kvinnor som föds här. Saknar du socialt nätverkeller känner dig ensam? Behöver du stöd men inte vet vart du kan vända dig? Har du blivit utsatt för våld och eller förtryck?”
 
Jessica från Somaya center presenterade centrets verksamhet. Det började på 1970-talet då en grupp kvinnor med muslimsk bakgrund startade en kvinnojour. Idag är verksamheten vidgad till ett stödcenter.
  ”Jag och nio kvinnor från olika länder skulle lansera vår nya verksamhet. Ingen av oss hade träffats förut. Då kom det ut berättelser från flera oss, hur ensamma vi hade känt oss i Sverige. Somaya center är till för att ge verktyg för dem som vänder sig till oss att lösa sina problem”.
Vi ger:
  • – emotionellt stöd: lämna en våldsam relation: hedersvåld, annat våld.
  • – socialt stöd: träffpunkt, yoga, grilla tillsammans, simma, dansa.
  • – praktiskt stöd: juridisk rådgivning vid skilsmässa, frågan om en ensam vårdnad av barn, misshandel, barn som bevittnat våld, social och ekonomisk rådgivning, pension, tolka skrivelser från myndigheter – att lära sig navigera i samhället.
 
Somaya samarbetar med 11 advokater som talar förutom svenska även persiska, dari, spanska, ryska, assyriska, arabiska, hindi, turkiska och kurdiska
 
En vanlig besökare: Sara, 48, med tre barn, arbetssökande, talar inte så bra svenska, har hårt kontrollerats av sin man och knappt fått lämna lägenheten, vill nu lämna sin man. Sara fick stöd bland annat i form av samtal. Hon skiljde sig. Nu har Sara anställning och förstahandskontrakt på en lägenhet. Hon har ensam vårdnad om barnen. Ett problem är dock att ex-mannen har umgängesrätt med barnen. Via dem försöker han kontrollera Sara.
 
Jessica berättade om sin bakgrund. Hennes far har arbetat på SAS. Därför har hon flyttat runt i världen. Själv har hon arbetat med barn/ungdomar och kvinnor i Grekland, Libanon och Kina. Hon har en akademisk examen i samhällsämnen från England.

 

Text och foto: Erik Lindberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *