Verksamhetsplan 2023/2024

Verksamhetsplan 2023-24

Gemenskap och hållbar lokal utveckling

 1. Drogfrihet, integration och allas lika värde

Föreningens värdegrund är vår ledstjärna under verksamhetsåret 2023-24.

Vi fortsätter det förebyggande arbetet bland barn och ungdomar.

Vi fortsättermedöppna drogfria mötesplatser för alla åldrar i samverkan med Blå Vägen.

 1. Barn- och ungdomsverksamhet
  Öppet Hus för barn och ungdomar i Tensta. Satsa på läxhjälp. Dagkollo. Feriejobb för gymnasie-ungdomar i samarbete med Spånga-Tensta stadsdel. Alkohol- och drogfrågor tas upp inom ungdomsverksamheten. Speciell satsning på att underlätta generationsskiften för ungdomsdriven fritid i Järva.
 1. Studieverksamhet i svenska, samhälle, historia och kultur

Kurser i svenska på modersmålets grund och kurser för dig som vill klara nya kraven för att bli svensk medborgare. Föräldrakurser. Träffpunkt för flyktingar och nyanlända. Rådgivning och hjälp i myndighetskontakter.

 1. IOP-projekt Via Kvinnor

Vi fortsätter arbetet för jämställdhet i förorten genom mötesplatser för egenmakt och självtillit. Tesalongen i Tensta har öppet hus för kvinnor varje vecka i föreningslokalen på Skäftingebacken 16. Mansgrupp i samarbete med Tensta HUB.

Vi samverkar med nätverk, föreningar och myndigheter. 

 1. Cafékvällar med program, mat och musik för alla
  Föreläsningar, Seminarier. Fest och tradition.Schackkafé. Utflykter till olika platser i Stockholms län och längre bort.
 2. Träffpunkt i Skärholmen

Träffpunkt för äldre i Skärholmen med friskvård, råd och stöd, kultur, svenska, fester och utflykter.

 

 1. Gröna jobb och odlingsverksamhet

Odling och praktiskt miljöarbete. Jobb med fjärilsbäddar, kryddträdgård, grönsaker, blommor och bin, pedagogisk trädgård för barn, Sinnenas trädgård, kompostbäddar, fröpåsar, solcellsprojekt.

 1. Socialpolitiskt och opinionsbildande arbete

Vi fortsätter kampen mot drogliberalism och alkoholbruk.

Vi driver projektet ”Äldre utlandsfödda och alkohol” bland annat för att kunna ge information i grupper som har det svårare att ta till sig det svenska språket.

Vi är medarrangör i Ljusmanifestation för narkotikans offer varje år

Vi samarbetar med Nattvandrare, Grannstödjare och andra i det lokala brottsförebyggande arbetet.

 1. Medlemskontakt och medlemsvärvning

Medlemsvärvning även digitalt och via sociala medier som Facebook, Instagram samt vår

hemsida spangablaband.nu; Facebook och Instagram uppdateras

Medlemsutskick också via mail. Vi deltar i Järvaveckan och lokala arrangemang.